Αγγελία πρόσληψης προσωπικού από την A CERT | Farmacon

0
345

[ad_1]

Αγγελία πρόσληψης προσωπικού από την A CERT

Η A CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε. Με ραγδαία επιχειρηματική ανάπτυξη, πιστοποιεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

Εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, διατηρεί γραφεία αντιπροσώπων ανά τον κόσμο είναι Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων, Συστημάτων Διαχείρισης, Ασφάλειας Τροφίμων και Επαγγελματικής Επάρκειας Προσώπων.

Η Εταιρεία στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της και για την κάλυψη των συνεχώς αναπτυσσόμενων αναγκών επιθυμεί να προσλάβει Στελέχη, Συνεργάτες για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας :

Α. Επιθεωρητές Βιολογικής Φυτικής Παραγωγής: Γεωπόνων, Τεχνολόγων Γεωπονίας (Κωδ. ΑΦΠ).

 • Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
 • Δύο τουλάχιστον έτη από τη λήψη του πτυχίου.
 • Δύο τουλάχιστον έτη πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιθεωρήσεις βιολογικής παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης.
 • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας πεδίου συναφή με το αντικείμενο της θέσης (ενασχόληση σε μονάδες φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής, μεταποίησης).
 • Πολύ καλή γνώση των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007, 889/2008 και 392/2013, καθώς και της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2 στην κλίμακα europass).
 • Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

B. Στέλεχος του τμήματος GLOBAL.G.A.P, ΑGRO 2: Γεωπόνων, Τεχνολόγων Γεωπονίας (Κωδ. ΣΓΛ).

 • Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στην ειδικότητα του Γεωπόνου.
 • Τέσσερα τουλάχιστον έτη από τη λήψη του πτυχίου.
 • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματική εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο της θέσης σε άλλον διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης.
 • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματική εμπειρία πεδίου συναφή με το αντικείμενο της θέσης (ενασχόληση σε μονάδες φυτικής παραγωγής, συσκευαστήρια, κλπ.).
 • Δύο τουλάχιστον έτη πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιθεωρήσεις GlobalG.A.P. ή/και  που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης.
 • Πολύ καλή γνώση των κανονισμών της GlobalG.A.P., των προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών Agro 2 καθώς και της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας
 • Θα συνεκτιμηθεί σοβαρά η επαγγελματική εμπειρία σε επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητας (ISO 9001) και ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, FSSC, BRC, IFS) που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης..
 • Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2 στην κλίμακα europass).
 • Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.  

Γ. Στέλεχος του τμήματος Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Τουριστικών Καταλυμάτων (Κωδ. ΣΤΚ).

 • Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού .
 • Πέντε τουλάχιστον έτη από τη λήψη του πτυχίου.
 • Δύο τουλάχιστον έτη πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας σε κατασκευές, μελέτες και ανακαινίσεις κτιρίων καθώς και στις Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων .
 • Πολύ καλή γνώση της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στο αντικείμενο.
 • Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2 στην κλίμακα europass).
 • Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας. 

Θα συνεκτιμηθεί σοβαρά η επαγγελματική εμπειρία σε επιθεωρήσεις συστημάτων Διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης..

 Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρη απασχόληση, σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα με τη βαρύτητα και αξιολόγηση της θέσης
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή  βιογραφικών : info@a-cert.org

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές και τηρείτε απόλυτη εχεμύθεια.

 Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προδιαγραφές, θα κληθούν για συνεντεύξεις .

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ