Αμπέλια στα πολύ ευαίσθητα βλαστικά στάδια του μούρου – άνθησης & καρπόδεσης | Farmacon

0
84

[ad_1]

Αμπέλια στα πολύ ευαίσθητα βλαστικά στάδια του μούρου – άνθησης & καρπόδεσης

Τα βλαστικά στάδια μούρου – άνθησης – καρπόδεσης είναι πολύ ευαίσθητα και οι προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες ευνοούν νέες μολύνσεις Περονόσπορου και Ωίδιου.

Ευδεμίδα: Στις επόμενες ημέρες και στις πρωιμότερες περιοχές αναμένεται η 2η πτήση.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα φυτοπροστατευτικά και ενισχύουν τη δράση τους.

Αμπέλια και καιρικές συνθήκες

Το τελευταίο δεκαήμερο επικράτησαν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και χαμηλή σχετική υγρασία.

Οι παραπάνω συνθήκες περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του περονοσπόρου, λιγότερο αυτήν του ωιδίου και επιτάχυναν την ανάπτυξη της βλάστησης των αμπελιών.

Ενδεικτικά στην ποικιλία σουλτανίνα, στην πρώιμη ζώνη καταγράφηκε εβδομαδιαία αύξηση του μήκους της βλάστησης έως 30 εκ.. Σχετικά με την ευδεμίδα, η 1η πτήση σχεδόν ολοκληρώθηκε στην μεσοπρώιμη ζώνη, είναι σε εξέλιξη στην όψιμη ζώνη ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες υπολογίζεται έναρξη της 2ης πτήσης στις πρωιμότερες περιοχές του νησιού.

Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

21.05

 

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

peronosporos ampeli se wrimo fyllo

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Οι ξηροθερμικές συνθήκες του τελευταίου δεκαήμερου ανέστειλαν προσωρινά την εξέλιξη του μύκητα. Τα συμπτώματα της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) παρέμειναν ανενεργά κοντά στις αρχικές θέσεις εμφάνισης.

– Στις επόμενες ημέρες προβλέπεται καιρική αστάθεια (πρόγνωση ΕΜΥ) που θα ευνοήσει την ενεργοποίηση των κηλίδων και τις νέες μολύνσεις σε αμπέλια που βρίσκονται κοντά στις αρχικές εστίες. Εστίες έχουν διαπιστωθεί σε αρκετές θέσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια του νησιού.

– Τα βλαστικά στάδια του μούρου – άνθησης – καρπόδεσης είναι πολύ ευαίσθητα και ο μύκητας μπορεί να χτυπήσει «κατευθείαν» στα σταφύλια.

Οδηγίες :

1. Αμπέλια με συμπτώματα και αμπέλια που βρίσκονται κοντά στις εστίες εμφάνισης, η προβλεπόμενη πιθανή βροχή πρέπει να τα βρει καλυμμένα.

2. Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης την περίοδο αυτή να προτιμούνται διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα ή μίγματα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ

Ω Ι Δ Ι Ο : (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

widio ampeli fylla

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

– Συμπτώματα σε φύλλα και ανθοταξίες από νέο κύκλο της ασθένειας διαπιστώνονται πλέον σε όλες τις ζώνες.

– Παρά την μείωση της αναπαραγωγής και μολυσματικότητας του μύκητα το τελευταίο δεκαήμερο λόγω υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλής υγρασίας, νέες μολύνσεις συνεχίζουν να γίνονται, οι κύκλοι της ασθένειας είναι σύντομοι την περίοδο αυτή και τα βλαστικά στάδια της εποχής (μούρο – άνθηση – καρπόδεση – νεαρές ρώγες) είναι πολύ ευαίσθητα στις προσβολές.

Οδηγίες :

– Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα).

– Στα βλαστικά στάδια της άνθησης – καρπόδεσης να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης.

Προσοχή : το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω από 30οC μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α : (Lobesia botrana)

eydemida ampeli

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις – Οδηγίες :

– Σχετικά με την εξέλιξη του εντόμου, η 1 η πτήση (ανθόβια γενιά) ολοκληρώνεται στη μεσοπρώιμη ζώνη, είναι σε εξέλιξη στην όψιμη ζώνη ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έναρξη της 2ης πτήσης (καρπόβια γενιά) στις πρωιμότερες περιοχές. Προς το παρόν δεν συνιστάται αντιμετώπιση.

– Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξημένη διάθεση και πρωτοβουλία από παραγωγικούς φορείς, παραγωγούς και τεχνικούς φυτοπροστασίας για την παρακολούθηση των πληθυσμών της ευδεμίδας με παγίδες φερομόνης. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ θετική, θα πρέπει όμως να υπάρχει συνέπεια και τακτικότητα στη συχνότητα των παρατηρήσεων (ανά 2-3 ημ.).

Επίσης πέρα από τις συλλήψεις θα πρέπει να συνεκτιμούνται και άλλοι παράγοντες (ωοτοκίες, βλαστικά στάδια, μετεωρολογικά δεδομένα κ.ά.) προκειμένου να αποφεύγονται άκαιρες και άσκοπες επεμβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ

Καλλιεργητικά μέτρα:

Η πυκνή – πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια που ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

Προσοχή :

– Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια.  Προτιμείστε φυτοπροστατευτικά φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν.

– Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

– Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στο FarmaBASE πατώντας εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

– Οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό στα νωπά αμπελόφυλλα να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

– Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ

Φωτό: Σ. Μαρνασίδης

Οι μέλισσες είναι ο κύριος επικονιαστής των περισσότερων φυτικών ειδών και με τη μεγαλύτερη οικονομική αξία. Δρουν στη διάρκεια της ανθοφορίας, έτσι εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους (γύρη, νέκταρ) ενώ παράλληλα διεκπεραιώνουν μία από τις κορυφαίες φυσικές διεργασίες, την επικονίαση που εξασφαλίζει την καρποφορία και τη διαιώνιση των ειδών. Είναι μια υψηλού βαθμού εξειδίκευση μεταξύ φυτών – εντόμων και ο σημαντικότερος συντελεστής της φυτικής παραγωγής.

Ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην άνθηση δεν δικαιολογούνται :

– Είναι αναποτελεσματικοί, οικολογικά ζημιογόνοι και αφανίζουν τα μελισσοσμήνη.

– Η κυκλοφορία των μελισσών σε ένα περιβάλλον είναι βιοδείκτης οικολογικής σταθερότητας, αρμονικής συμβίωσης και υγιούς λειτουργίας της βιοκοινότητας.

– Η αποφυγή – κατάργηση των ψεκασμών στην άνθηση είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και αφορά όλους όσοι ασχολούνται με τη γεωργία (επαγγελματίες – ερασιτέχνες).

 

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ