Απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα | Farmacon

0
42

[ad_1]

Απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα

Ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για τις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του Πράσινου και του Ρόδινου σκουληκιού.

Συστάσεις – Καλλιεργητικές Πρακτικές

Ο βαμβακοπαραγωγός οφείλει να εφαρμόζει τις σωστές γεωργικές πρακτικές όλο το χρόνο.

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου  – άρα και οι προκαλούμενες ζημίες στις βαμβακοφυτείες – κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο, εξαρτώνται απόλυτα από τον πληθυσμό που διαχειμάζει επιτυχώς και εξέρχεται από το έδαφος των βαμβακοφυτειών.

Η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα του ελέγχου του εντόμου κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Δηλαδή, όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο το καλύτερο για την προστασία των νέων βαμβακοφυτειών.

Κατ’αντιστοιχία η διαχείμαση του ρόδινου σκουληκιού γίνεται με τη μορφή της «εν διαπαύση προνύμφης» μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη, όπως και στις ρωγμές του εδάφους.

Για τον σκοπό αυτό κρίνεται ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ:

  • να προβαίνουμε στις καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά την συγκομιδή, ώστε να προκαλούμε ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμαζόντων εντόμων.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 

Για την επίτευξη των παραπάνω, απαιτείται στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμός και θρυμματισμός των στελεχών και μη συγκομισθέντων καρυδιών με στελέχοκόπτη – καταστροφέα και στη συνέχεια άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι), μετά τη στελεχοκοπή σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο, σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι, ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιου.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τα στελέχη υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων στο έδαφος, με τα παρακάτω αποτελέσματα:

1. Άμεση καταστροφή των νυμφών.

2. Έκθεση σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες

3. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες (πχ. υδατικός κορεσμός σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού).

4. Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως 25 εκατοστά με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

5. Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α. αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου των ανωτέρω εντόμων.

Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας τουλάχιστον ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα, που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον, προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία του ίδιου του καλλιεργητή και των περιοίκων.

Είναι δε σημαντικό να αναφερθεί ότι, οι παραπάνω πρακτικές συμβάλλουν σημαντικά στον έλεγχο των πληθυσμών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων, με αποτέλεσμα την προστασία από την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

– Οι ψεκασμοί καλό είναι να γίνονται βραδινές ώρες.
– Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τη βαμβακοκαλλιέργεια και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους.
– Σε περίπτωση ψεκασμών πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
– Οι βαμβακοπαραγωγοί / χρήστες είναι οι αποκλειστικοί και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλεγούν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς που συμβάλλουν στην αύξηση της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της καλλιέργεια


Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ