Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες για τα Κυριότερα Ζιζάνια στο Βαμβάκι | Agravia

0
54

[ad_1]


Agravia

Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες για τα Κυριότερα Ζιζάνια στο Βαμβάκι

Εικόνα 1.Αιματόχορτο

1) Αγρωστώδη.

Αιματόχορτο – Digitaria sanguinalis.

Clethodim – ΜΦ2

Cycloxydim – ΜΦ

Fluazifop-p-butyl – ΜΦ

Pendimethalin – ΠΣ3, ΠΦ4, ΜΦ

Propaquizafop – ΜΦ

Quizalofop-p-ethyl – ΜΦ

Quizalofop-p-tefuryl – ΜΦ

Μουχρίτσα

Μουχρίτσα – Echinochloa crus-galli.

Benfluralin – ΠΦ

Clethodim – ΜΦ

Cycloxydim – ΜΦ

Fluazifop-p-butyl – ΜΦ

Fluometuron – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Flurochloridone – ΠΦ

Pendimethalin – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Propaquizafop – ΜΦ

Quizalofop-p-ethyl – ΜΦ

Quizalofop-p-tefuryl – ΜΦ

S-metolachlor – ΠΣ, ΠΦ

Terbuthylazine – ΠΦ

Σετάρια

Σετάρια – Setaria sp.

Benfluralin – ΠΦ

Clethodim – ΜΦ

Cycloxydim – ΜΦ

Fluazifop-p-butyl – ΜΦ

Fluometuron – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Pendimethalin – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Propaquizafop – ΜΦ

Quizalofop-p-ethyl – ΜΦ

S-metolachlor – ΠΣ, ΠΦ

Αγριοντοματιά

2) Πλατύφυλλα.

Αγριομελιτζάνα – Xanthium strumarium.

Fluometuron – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Flurochloridone – ΠΦ

Pendimethalin – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Terbuthylazine – ΠΦ

Αντράκλα

Αγριοντοματιά – Solanum nigrum.

Benfluralin – ΠΦ

Fluometuron – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Pendimethalin – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

S-metolachlor – ΠΣ, ΠΦ

Terbuthylazine – ΠΦ

Λουβουδιά

Αντράκλα – Portulaca oleracea.

Fluometuron – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Flurochloridone – ΠΦ

Glyphosate – ΚΨ5

Pendimethalin – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

S-metolachlor – ΠΣ, ΠΦ

Terbuthylazine – ΠΦ

Πολυκόμπι

Βλήτο – Amaranthus retroflexus.

Fluometuron – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Flurochloridone – ΠΦ

Pendimethalin – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Terbuthylazine – ΠΦ

Λουβουδιά – Chenopodium album.

Benfluralin – ΠΦ

Fluometuron – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Flurochloridone – ΠΦ

Pendimethalin – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

S-metolachlor – ΠΣ, ΠΦ Terbuthylazine – ΠΦ

Πολυκόμπι – Polygonum aviculare.

Fluometuron – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Flurochloridone – ΠΦ

Pendimethalin – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Τάτουλας – Datura stramonium.

Fluometuron – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Flurochloridone – ΠΦ

Pendimethalin – ΠΣ, ΠΦ, ΜΦ

Terbuthylazine – ΠΦ

2ΜΦ= Μεταφυτρωτική εφαρμογή

3ΠΣ= Προσπαρτική εφαρμογή

4ΠΦ= Προφυτρωτική εφαρμογή

5ΚΨ= Κατευθυνόμενος ψεκασμός

Λογοθέτης Δημήτρης.
Γεωπόνος.

1 Τα παραπάνω δεδομένα είναι από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης & Τροφίμων

 Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 08/05/2020.

Αυτό το άρθρο είναι από Εγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες για τα Κυριότερα Ζιζάνια στο Βαμβάκι και γράφτηκε από Admin

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Agravia

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ