Κάλιο – Potassium (Κ) | Agravia

0
84

[ad_1]


Agravia

Κάλιο – Potassium (Κ)

Κάλιο
Κάλιο

Το κάλιο απαντά στους φυτικούς ιστούς με τη μορφή του κατιόντος Κ+ και βρίσκεται στο πρωτόπλασμα και σε πολύ μικρές ποσότητες στον πυρήνα. Το στοιχείο αυτό έχει μεγάλη σημασία στην περατότητα των βιολογικών μεμβρανών και συμμετέχει στην φωτοσύνθεση, στην σύνθεση των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων κλπ.

Ρόλος του Καλίου στα φυτά

  1. Συμβάλλει στην Ηλεκτρική ισορροπία του κυτταροπλάσματος
  2. Συμβάλλει στην Υδατική κατάσταση των κύτταρων
  3. Ρυθμίζει το άνοιγμα των στομάτων των φύλλων
  4. Το κάλιο ενεργοποιεί ενζυμικές αντιδράσεις
  5. Ρυθμίζει την ένταση της εξατμισοδιαπνοής
  6. Συμβάλλει στη μεταφορά προϊόντων φωτοσύνθεσης
  7. Συμβάλλει στην σύνθεση πρωτεϊνών – πρόσληψη αζώτου
  8. Συμβάλλει στη διατήρηση της διαπερατότητας των βιομεμβρανών
  9. Ρυθμίζει την σπαργή των φυτικών κυττάρων.

Η ευνοϊκή επίδραση του καλίου αναφέρεται στην ποιότητα των προϊόντων. Η έλλειψη του καλίου από την θρέψη των φυτών εκδηλώνεται αρχικά στα ώριμα φύλλα με χαρακτηριστική κατά κηλίδες ή περιφερειακή νέκρωση των φύλλων.

Έλλειψη Καλίου παρατηρείται συνήθως σε αμμώδη και οργανικά εδάφη. Στα αργιλλώδη εδάφη τα ιόντα K+ δεσμεύονται στο διάκενο χώρο μεταξύ των στοιβάδων των τετραέδρων του Si και οκταέδρων του Al. Έλλειψη Καλίου παρατηρείται όταν υπάρχει ανταγωνισμός κατιόντων, δηλαδή η πρόσληψη K+ μπορεί να εμποδιστεί από τα κατιόντα Ca2+ , Mg2+, Na+ και ΝΗ4+

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE

Αυτό το άρθρο είναι από Κάλιο – Potassium (Κ) και γράφτηκε από Admin

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Agravia

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ