Καρπόκαψα, Ανάρσια & Φυλλοδέτης σε Πυρηνόκαρπα – Άμεσοι ψεκασμοί! | Farmacon

0
58

[ad_1]

Καρπόκαψα, Ανάρσια & Φυλλοδέτης σε Πυρηνόκαρπα - Άμεσοι ψεκασμοί!

Το βλαστικό στάδιο των οπωρώνων ροδακινιάς για τις ποικιλίες που ωριμάζουν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου είναι στο στάδιο της διόγκωσης του καρπού και των μεσοπρώιμων ποικιλιών στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίμανσης των καρπών.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Grapholita molesta)

Διαπιστώσεις

Από τη μελέτη των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες διαπιστώνουμε ότι η πτήση της 2ης γενεάς του εντόμου συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές.

Οι προνύμφες της 2ης γενεάς προσβάλλουν τους βλαστούς που είναι ακόμη τρυφεροί και ακολούθως τους νεαρούς καρπούς. Δεδομένης της εξέλιξης της 2ης γενεάς για μεγάλο χρονικό διάστημα και την κορύφωση της στις απόμενες 8-10 ημέρες βάσει των μαθηματικών μοντέλων, οι παραγωγοί θα πρέπει να προχωρήσουν σε ψεκασμούς ιδιαίτερα κατά το στάδιο αλλαγής χρώματος (έναρξη ωρίμανσης) κατά το οποίο ο καρπός είναι ιδιαίτερα ευπαθής. Λόγω των διαφορετικών ποικιλιών και των διαφορετικών τοπικών κλιματικών συνθηκών το συγκεκριμένο στάδιο διαφέρει από αγρό σε αγρό.

Το βλαστικό στάδιο των οπωρώνων ροδακινιάς για τις ποικιλίες που ωριμάζουν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου είναι στο στάδιο της διόγκωσης του καρπού και των μεσοπρώιμων ποικιλιών στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίμανσης των καρπών.

Συστάσεις

✔ Χημική καταπολέμηση

Συνιστάται να γίνει ψεκασμός τις επόμενες ημέρες με τη χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι επεμβάσεις για την καταπολέμηση της καρπόκαψας αυτή την περίοδο καταπολεμούν αποτελεσματικά και τις προσβολές από την ανάρσια.

ΑΝΑΡΣΙΑ (Anarsia lineatella)

Διπαιστώσεις 

Από τη μελέτη των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες διαπιστώνουμε ότι η πτήση του εντόμου συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές χωρίς σημαντικές εξάρσεις.

Στις ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης και οι καρποί μαλακώνουν, οι προνύμφες εισέρχονται και στο εσωτερικό του καρπού όπου τρέφονται με το εσωτερικό στρώμα του μεσοκαρπίου, κοντά στο ενδοκάρπιο.

Συστάσεις

✔ Χημική Καταπολέμηση

Οι επεμβάσεις για την καταπολέμηση της καρπόκαψας της ροδακινιάς αυτή την περίοδο καταπολεμούν αποτελεσματικά και τυχόν προσβολές από την ανάρσια.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ της Ροδακινιάς (Adoxophyes orana)

Διαπιστώσεις 

Από τη μελέτη των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες στις περιοχές της Ξάνθης όπου και διαπιστώθηκε η παρουσία του εντόμου, ο αριθμός συλλήψεων είναι πολύ μικρός και δεν εμπνέει ανησυχία.

Να τονίσουμε ότι στους Νομούς Σερρών και Δράμας και στην Χρυσούπολη Καβάλας δεν καταγράφηκαν συλλήψεις του εντόμου στις φερομονικές παγίδες.

Οι νεαρές προνύμφες τρέφονται μεταξύ των νεύρων των φύλλων και στις κορυφές των βλαστών. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της προσβολής σε αυτό το στάδιο είναι η συστροφή των φύλλων.

Συστάσεις

✔ Χημική καταπολέμηση

Οι επεμβάσεις για την καταπολέμηση της καρπόκαψας της ροδακινιάς και της ανάρσιας καταπολεμούν αποτελεσματικά και τυχόν προσβολές από φυλλοδέτη.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες ημέρες υπολειμματικής διάρκειας τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.

Συνδυασμός καλλιεργητικών μέτρων και χημικής καταπολέμησης όπου απαιτείται δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας και στα ψηλά τμήματα των δένδρων.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλεύονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο, την ενημερωμένη βάση της FARMACON – FARMABASE

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει απόλυτη συσχέτιση του αριθμού συλλήψεων στις παγίδες με την ένταση των προσβολών. Οι φερομονικές παγίδες παρέχουν πληροφορίες για την εξέλιξη του κύκλου ζωής των εντόμων εχθρών.

Για τη λήψη απόφασης για ψεκασμό θα πρέπει επιπλέον να λαμβάνεται υπόψη η επιτόπια παρατήρηση για ύπαρξη αυγών και προνυμφών, το ιστορικό των προηγούμενων ετών των συγκεκριμένων αγρών καθώς και το φαινολογικό στάδιο που βρίσκεται η καλλιέργεια.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ