Ο Φώσφορος στο Έδαφος | Agravia

0
332

[ad_1]


Agravia

Ο Φώσφορος στο Έδαφος

Ο φώσφορος βρίσκεται στο έδαφος σε ανόργανη και οργανική μορφή.

Η ανόργανη μορφή του φωσφόρου προέρχεται από τα ορυκτά της Λιθόσφαιρας. Κύρια πηγή φωσφόρου είναι τα πρωτογενή και δευτερογενή ορυκτά (απατίτης κ.α.). Η οργανική μορφή του φωσφόρου βρίσκεται προσροφημένα σε οργανικά μόρια στους μικροοργανισμούς και στα φυτικά υπολείμματα και κυρίως βρίσκεται με την μορφή του φωσφορικού ινοσίτη (φυτικό οξύ – φυτίνη).

Στα εδάφη ο Φώσφορος βρίσκεται συνδεδεμένος στα ανόργανα και οργανικά συστατικά του εδάφους:

 • ως άλας : Οι ενώσεις του ανιόντος PO4 3- με Ca, Al, Fe και Mg είναι δυσδιάλυτες
 • ως φωσφορική ομάδα συνδεδεμένο στην οργανική ουσία του εδάφους

Η διαθεσιμότητα του φωσφόρου στα φυτά εξαρτάται από την ενεργή επιφάνεια των πυριτικών ορυκτών και της οργανικής ουσίας (Χούμο) του εδάφους, τις φυσικοχημικές συνθήκες του εδάφους, όπως pH, το εδαφικό νερό, και από το είδος του φυτού.

Όσον αφορά τη θρέψη των φυτών, οι διάφορες φωσφορικές μορφές στο έδαφος διακρίνονται σε τρία (3) κλάσματα ανάλογα με τη διαλυτότητα του:

 • Εδαφικό διάλυμα (Solution P): Ο φώσφορος απαντά στο εδαφικό διάλυμα υπό μορφή μονοσθενών και δισθενών φωσφορικών ανιόντων (δισόξεινο – Η2PO4 .και μονόξεινο – Η2PO4 – 2 ) και είναι άμεσα διαθέσιμα στα φυτά.
 • Διαθέσιμος (Labile P): Φωσφορικά ανιόντα χαλαρά συνδεδεμένα με ειδική προσρόφηση στα οξείδια του σιδήρου και του αργιλίου ή αργιλικών ορυκτών.
 • μη διαθέσιμος (non Labile P): Σταθερά συνδεδεμένα φωσφορικά στο κρυσταλλικό πλέγμα των ορυκτών (απατίτες και στα φωσφορικά άλατα του ασβεστίου).

Ανάλογα με την διαλυτότητα των φωσφορικών αλάτων το φωσφορικό ανιόν εμφανίζεται στο έδαφος με την μορφή:

 1. Διαλυτών ανόργανων και οργανικών ενώσεων στο εδαφικό διάλυμα
 2. Δυσδιάλυτων φωσφορικών ενώσεων. Οι δυσδιάλυτες ανόργανες ενώσεις του εδαφικού P εντάσσονται σε δυο κύριες κατηγορίες, τις ενώσεις με ασβέστιο (Ca-P) και τις ενώσεις με σίδηρο και αργίλιο (Fe-P και Al-P).
 3. Φωσφορικά ιόντα ισχυρά προσροφημένα σε ένυδρα οξείδια σιδηρού και αργίλιο
 4. Φωσφορικά ιόντα δεσμευμένα σε πυριτικά ορυκτά
 5. Αδιάλυτες οργανικές μορφές φώσφορου, που υπάρχουν στην οργανική ουσία (χούμος) , και σε μη αποσυντιθέμενα φυτικά & ζωικά υπολείμματα.
 6. Προσροφημένος (διαθέσιμος) ανόργανος φώσφορος

Τα πιο δυσδιάλυτα ανόργανα φωσφορικά άλατα είναι:

 • Ο φωσφορικός σίδηρος (FePO4.2H2O)
 • Το φωσφορικό αργίλλιο (AlPO4.2H2O)
 • Ο υδροξυαπατίτης Ca(OH)2 . 3Ca3 (PO4)2
 • Το φωσφορικό οκτασβέστιο Ca8H2(PO4)6 . 5H2O
 • Το τριασβέστιο Ca3(PO4)2

Βιβλιογραφία

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ν. (2009) : Λίπανση Καλλιεργειών και Μέθοδοι Προσδιορισμού , Έκδόσεις ΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ 2009

ΜΠΟΒΗ Κ. (1991) : Θρέψη του φυτού ,Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1991

ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χ. (1982): Η υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών σαν αποτέλεσμα της μη ορθολογικής χρήσης των μέσων της παραγωγικής διαδικασίας – Πρακτικά τόμος Α’ Πανελληνίου συνεδρίου ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. για την “Προστασία περιβάλλοντος και γεωργική παραγωγή”.

Αυτό το άρθρο είναι από Ο Φώσφορος στο Έδαφος και γράφτηκε από Admin

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Agravia

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ