Το Άζωτο στο Έδαφος | Agravia

0
77

[ad_1]


Agravia

Το Άζωτο στο Έδαφος

Η περιεκτικότητα σε Ν του εδάφους κυμαίνεται (0,02-0,4%) και εξαρτάται από

 • το εδαφικό τύπο
 • τις κλιματικές συνθήκες
 • τη υπάρχουσα βλάστηση, που αναπτύσσεται πάνω στο έδαφος

Ελαφριά αμμώδη εδάφη είναι πολύ φτωχά σε άζωτο, ενώ σε εδάφη, που αναπτύσσονται σε βαλτώδης περιοχές, είναι ιδιαίτερα πλούσια σε άζωτο.

Στα εδάφη το άζωτο βρίσκεται ως:

 • Οργανικό άζωτο στην οργανική ουσία – χουμικές ενώσεις του εδάφους
 • Αμμωνιακό άζωτο (NH4 – N), δεσμευμένο στους ενδοκρυσταλικούς χώρους των αργιλοπυριτικών ορυκτών ή σε ανταλλάξιμη μορφή
 • Νιτρικό άζωτο ( NO3 – N) – ελεύθερο ανιόν σχηματίζοντας ευδιάλυτα άλατα ή ορυκτά

Το 95% το συνολικού αζώτου που εμπεριέχεται στο εδαφικό διάλυμα βρίσκεται στους πρώτους 20 πόντους της επιφάνειας του εδάφους ως οργανικό άζωτο. Αυτό οφείλεται:

 • στα υπολείμματα των φυτών και των ζωικών οργανισμών,
 • στους μικροοργανισμούς του εδάφους
 • στις χουμικές ουσίες του εδάφους

Από το συνολικό 95% του αζώτου μόνο το 5% βρίσκεται σε μορφή αμμωνίου ή νιτρικού και ένα πολύ μικρό ποσό υπό τη μορφή νιτρώδους. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι με τη μορφή αμινοξέων και αμιδίων, σε αμινοσάκχαρα και σε νουκλεϊκά οξέα.

Γενικά η συνολική ποσότητα αζώτου που εμπεριέχεται στο έδαφος εξαρτάται κυρίως από την οργανική ουσία που επηρεάζεται από το κλίμα, τη βλάστηση, τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, και τις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζει ο άνθρωπος.

Το αφομοιώσιμο μέρους του αζώτου (Ν) είναι στενά συνδεδεμένη με την περιεκτικότητα του άνθρακα (C), που βρίσκεται στο έδαφος. Η μεταβολή του αζώτου σε ανόργανες ενώσεις εξαρτάται από την σχέση C/N των οργανικών υπολειμμάτων. Όσο μικρότερη η τιμή του πηλίκου C/N, τόσες περισσότερες πρωτεΐνες περιέχουν τα οργανικά υπολείμματα και τόσο γρήγορα γίνεται η αποσύνθεση – η χουμοποίηση και η ανοργανοποίηση της οργανικής ουσίας του εδάφους.

Η ταχύτητα χουμοποίησης και ανοργανοποίησης της οργανικής ουσίας του εδάφους εξαρτάται:

 1. Δραστηριότητα των μικροοργανισμών.
 2. Επίδραση κλίματος και τοπογραφικού ανάγλυφου.
 3. Επίδραση της μηχανικής σύστασης των εδαφών.
 4. Επίδραση της μορφής εκμετάλλευσης των εδαφών.
 5. Επίδραση της λίπανσης
 6. Επίδραση του pH.

Βιβλιογραφία

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ν. (2009) : Λίπανση Καλλιεργειών και Μέθοδοι Προσδιορισμού , Έκδόσεις ΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ 2009

ΜΠΟΒΗ Κ. (1991) : Θρέψη του φυτού ,Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1991

ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χ. (1982): Η υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών σαν αποτέλεσμα της μη ορθολογικής χρήσης των μέσων της παραγωγικής διαδικασίας – Πρακτικά τόμος Α’ Πανελληνίου συνεδρίου ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. για την “Προστασία περιβάλλοντος και γεωργική παραγωγή”.

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE

Αυτό το άρθρο είναι από Το Άζωτο στο Έδαφος και γράφτηκε από Admin

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Agravia

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ