Το Κάλιο στο Έδαφος | Agravia

0
96

[ad_1]


Agravia

Το Κάλιο στο Έδαφος

Το Κάλιο του εδάφους συναντάται στο εδαφικό διάλυμα (αφομοιώσιμο) ή συγκρατείται σε ανταλλάξιμη (αφομοιώσιμη) μορφή στα κολλοειδή του εδάφους ή σταθερά δεσμευμένο στα πρωτογενή και δευτερογενή ορυκτά.

Προσροφημένα ιόντα καλίου στην επιφάνεια στα εδαφικά κολλοειδή είναι εύκολα ανταλλάξιμο. Όμως το δεσμευμένο Κ+ που βρίσκεται ανάμεσα στις εσωτερικές επιφάνειες των κρυσταλλικών στοιβάδων των ορυκτών της αργίλου, για να απελευθερωθεί απαιτείται  αποσάθρωση της στοιβάδας.

Το κάλιο ανταγωνίζεται έντονα με τα στοιχεία Άζωτο, Μαγνήσιο, Ασβέστιο. Η σχέση Κ+Mg/Ca είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκδήλωση ή μη ανωμαλιών στα φυτά και καθοριστική για την ποιότητα τους. Εντατικές αρδεύσεις ή έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν έκπλυση του καλίου.

Η τροφοπενία καλίου είναι πιθανό να προκληθεί:

  • Σε εδάφη αμμώδη.
  • Σε εδάφη με περίσσεια σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca) και άζωτο (Ν).

Η τροφοπενία καλίου έχει ως συνέπεια:

  • Ωχροκίτρινη απόχρωση της περιφέρειας των φύλλων.
  • Ο μεταχρωματισμός αυτός επεκτείνεται προς το εσωτερικό των φύλλων και στα μεσονεύρια διαστήματα.
  • Οι βλαστοί του φυτού είναι ασυνήθιστα λεπτοί.
  • Δυσκαμψία και πρόωρη ξυλοποίηση των βλαστών.
  • Οι καρποί είναι μικρότερου μεγέθους, παρουσιάζουν μεταχρωματισμούς στο εσωτερικό τους, καθίστανται υδαρείς και μαλακοί, εμφανίζουν ωχροκίτρινες κηλίδες.

Βιβλιογραφία

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ν. (2009) : Λίπανση Καλλιεργειών και Μέθοδοι Προσδιορισμού , Έκδόσεις ΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ 2009

ΜΠΟΒΗ Κ. (1991) : Θρέψη του φυτού ,Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1991

ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χ. (1982): Η υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών σαν αποτέλεσμα της μη ορθολογικής χρήσης των μέσων της παραγωγικής διαδικασίας – Πρακτικά τόμος Α’ Πανελληνίου συνεδρίου ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. για την “Προστασία περιβάλλοντος και γεωργική παραγωγή”.

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE

Αυτό το άρθρο είναι από Το Κάλιο στο Έδαφος και γράφτηκε από Admin

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Agravia

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ