Φυτοπροστασία Ελιάς στην έναρξη της βλάστησης  | Farmacon

0
299

[ad_1]

Φυτοπροστασία Ελιάς στην έναρξη της βλάστησης 

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή (άστατος καιρός), ευνοούν ιδιαίτερα τις μολύνσεις από μύκητες. Κρίνεται αναγκαίος ο προληπτικός ψεκασμός, όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 εκατοστά ή τα νεαρά φύλλα έχουν μήκος 2 εκατοστά.

Έτσι παρατηρούνται τα πρώτα ζεύγη φύλλων και ανθοταξίες (στάδιο C) στις παραλιακές και πρώιµες περιοχές ενώ στις µεσοπρώιµες ξεκινάει η έκπτυξη των οφθαλµών και σταδιακά η πρώτη εµφάνιση των ανθοταξιών (στάδιο Β και έναρξη σταδίου C).

Στους ελαιώνες της πρώιµης ζώνης παρατηρείται ανοµοιόµορφη εξέλιξη της νέας βλάστησης

STADIA B C

DIATARAXES


Κ Α Λ Ο Κ Ο Ρ Η (Calocoris trivialis)

Διαπιστώσεις:

Έντοµο πολυφάγο, ζηµιώνει περιστασιακά και κατά τόπους την ελιά, καταστρέφοντας µέρος ή ολόκληρη την ανθοταξία. Νύµφες και ακµαία τρέφονται στα ζιζάνια που βρίσκονται κάτω από τα ελαιόδεντρα (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Τα κρίσιµα βλαστικά στάδια της ελιάς που µπορούν να προσβληθούν από την καλόκορη είναι από την ανάπτυξη των ανθοφόρων οφθαλµών µέχρι λίγο πριν την άνθιση. Συνήθως δεν προκαλεί ζηµιές οικονοµικής σηµασίας.

KALOKORH

Οδηγίες:

►Προληπτικά µην καταστρέφετε το χλοοτάπητα των ελαιώνων µέχρι την έναρξη της άνθισης.

► Μόλις σχηµατιστούν οι ανθοταξίες και τα πρώτα φύλλα ελέγχετε τακτικά τινάζοντας τα κλαδιά πάνω σε λευκό χαρτί (κατάρριψη και καταµέτρηση εντόµων). Συστήνεται χηµική αντιµετώπιση µόνο όταν η ανθοφορία είναι περιορισµένη και διαπιστώνετε σηµαντικό αριθµό εντόµων (6–7 έντοµα ανά κλαδί µήκους 50 – 60 εκ).

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Βeta-cyfluthrin, Άλατα λιπαρών οξέων. Επέµβαση πριν την άνθιση.


Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ (Prays oleae)

Οι προνύµφες που διαχείµασαν στα φύλλα συµπληρώνουν την ανάπτυξή τους στην ακραία τρυφερή βλάστηση και στις ανθοταξίες.

Διαπιστώσεις:

Οι προσβολές αυτής της περιόδου είναι περιορισµένες και δεν δικαιολογούν καµία επέµβαση.


Κ Ε Ρ Κ Ο Σ Π Ο Ρ Α (Pseudocercospora cladosporioides)

 &

 Κ Υ Κ Λ Ο Κ Ο Ν Ι Ο (Spilocaea oleaginea)

Μυκητολογικές ασθένειες που προκαλούν αποφύλλωση και εξασθένιση των προσβεβληµένων ελαιοδέντρων σε περιοχές µε αυξηµένη υγρασία. Χαρακτηριστικό σύµπτωµα του κυκλοκονίου είναι ο σχηµατισµός καστανών κυκλικών κηλίδων γνωστών ως “µάτια παγωνιού” στην πάνω επιφάνεια των φύλλων.

Προσβάλλονται κυρίως τα παλιότερα φύλλα.

KERKOSPORA KYKLOKONIO

Η κερκόσπορα σχηµατίζει σκούρο µεταχρωµατισµό µόνο στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες στην πάνω επιφάνεια που εξελίσσονται σε ξηράνσεις και τα φύλλα πέφτουν. Νέες µολύνσεις ευνοούνται σε περιοχές µε υψηλή σχετική υγρασία ή µετά από ανοιξιάτικες βροχές.

Οδηγίες:

► Η αραιή φύτευση και το κλάδεµα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των ασθενειών.

► Σε περιοχές που ευνοούνται οι ασθένειες συστήνεται προληπτικός ψεκασµός µε χαλκούχα και άλλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα για την προστασία της νέας βλάστησης, όταν αυτή είναι 2-5εκ.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Χαλκούχα µυκητοκτόνα, fenbuconazole, difenoconazole, dodine, trifloxystrobin, tebuconazole, tebuconazole+trifloxystrobin, kresoximmethyl, pyraclostrobin µόνο σε ε̟ιτρα̟έζιες ̟οικιλίες, macnozeb εκτός των ποικιλιών Κορωνέικη και Καλαµών.

Προσοχή: Αποφύγετε αυστηρά τη χρήση χαλκού κατά την άνθιση.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Διαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
  • Οι επεμβάσεις με χαλκούχα μυκητοκτόνα συνιστούν προληπτική αντιμετώπιση και έχουν δράση προστατευτική.
  • Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, π.χ. βροχή, άνεμος.

 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ