Ωίδιο & Περονόσπορος στο Αμπέλι: Βλαστικά στάδια και εξέλιξη του μύκητα δίνουν αυξημένη επικινδυνότητα | Farmacon

0
83

[ad_1]

Ωίδιο & Περονόσπορος στο Αμπέλι: Βλαστικά στάδια και εξέλιξη του μύκητα δίνουν αυξημένη επικινδυνότητα

Λόγω πρόβλεψης καιρικής αστάθειας, καταπολέμηση σε αμπέλια με συμπτώματα. Βλαστικά στάδια και εξέλιξη του μύκητα δίνουν αυξημένη επικινδυνότητα.

ΕΧΘΡΟΙ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα: Αυξημένη δραστηριότητα στην πρώιμη ζώνη.

Ωίδιο: Βλαστικά στάδια και εξέλιξη του μύκητα δίνουν αυξημένη επικινδυνότητα.

Περονόσπορος : Λόγω πρόβλεψης καιρικής αστάθειας, καταπολέμηση σε αμπέλια με συμπτώματα.

Τζιτζικάκι: Συνδυασμένη αντιμετώπιση με ευδεμίδα μόνο μετά από έλεγχο.

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α : (Lobesia botrana)

EYDEMIDA

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

Στην πρώιμη ζώνη των νομών Ρεθύμνου και Χανίων τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται αυξημένες συλλήψεις.

Οδηγίες :

► Συνιστάται επέμβαση 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ψεκαστικό υγρό να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ

Ω Ι Δ Ι Ο : (Erysiphe necator)

WIDIO

Γενικές πληροφορίες :

►Ο μύκητας έχει κάνει έντονη την παρουσία του, ευνοούνται διαδοχικοί και σύντομοι κύκλοι της ασθένειας και τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα.

Οδηγίες :

► Τα αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμένα την περίοδο αυτή. Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

PERONOSPOROS

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

► Η ασθένεια έχει εμφανιστεί σε θέσεις της πρώιμης – παραλιακής ζώνης των νομών Χανίων – Ρεθύμνου και προβλέπεται καιρική αστάθεια τις επόμενες ημέρες.

Οδηγίες :

► Όπου έχουν εμφανιστεί συμπτώματα να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωίδιο σε αμπέλια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ

T Z I T Z I K A K I : (Empoasca spp)

TZITZIKAKI

Οδηγίες :

► Σε αμπέλια όπου μετά από έλεγχο διαπιστώνεται όριο επιζημιότητας (50 – 100 άπτερα άτομα στην κάτω πλευρά 100 φύλλων) να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων


 

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας εδώ