Η αξία των Trichoderma για τις καλλιέργειες | Farmacon

0
527

[ad_1]

Η αξία των Trichoderma για τις καλλιέργειες

7 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Trichoderma, την σωστή χρήση τους και πώς αυτά μπορούν να βελτιώσουν μια καλλιέργεια.

1. Τι είναι τα Trichoderma;

Τα Trichoderma είναι ένα γένος μυκήτων που βρίσκεται συνήθως στα εδαφικά οικοσυστήματα σε όλον τον κόσμο. Ο μύκητας αναπτύσσεται στις επιφάνειες των ριζών ή και ακριβώς από κάτω από την επιφάνειά τους. Το συγκεκριμένο γένος μυκήτων αποτελεί στην ουσία τροφή για τα μικρόβια του εδάφους τα οποία όμως προσελκύονται από το ριζικό σύστημα των φυτών και από το περιβάλλον της ριζόσφαιρας γενικότερα.

trichoderma4

Υψηλοί μικροβιακοί πληθυσμοί κοντά στο ριζικό σύστημα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του Trichoderma. Ο μύκητας στην ουσία αναπτύσσεται εσωτερικά των ριζών, στις ενδοκυτταρικές περιοχές αλλά και κοντά στην περιοχή όπου αναπτύσσονται οι ρίζες, παρέχοντας έτσι άμυνα κατά των ασθενειών των φυτών αλλά και κατά των εντόμων. Επίσης, οι συγκεκριμένοι μύκητες αποτελούν ωφέλιμους οργανισμούς που προάγουν την καλή υγεία και ζωηρότητα των φυτών.

2. Ποιά η διαφορά μεταξύ Trichoderma του εδάφους και αυτών που πωλούνται ως εμπορικά σκευάσματα;

Τα Trichoderma υπάρχουν στα εδάφη παγκοσμίως. Τα εμπορικά σκευάσματα με Trichoderma είναι εκείνα τα είδη που έχουν φυσικά επιλεγεί λόγω της ικανότητάς τους να υπερτερούν έναντι άλλων οργανισμών και να επιτυγχάνουν καλύτερη αποίκιση των ριζικών συστημάτων.

3. Πώς τα Trichoderma μπορούν να βελτιώσουν μια καλλιέργεια;

Έρευνες πολλών ετών έχουν δείξει πως εμπορικά σκευάσματα με το συγκεκριμένο μύκητα, έχουν εμβολιασθεί σε ριζικά συστήματα καλλιεργειών και δημιούργησαν συνθήκες καλύτερης ανάπτυξης για τα φυτά, ανθεκτικότητα σε ασθένειες και αντοχή σε περιβαλλοντικό στρες.

trichoderma7

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η καλύτερη και αυξημένη ανάπτυξη των φυτών έχει παρατηρηθεί όταν σε αυτά εφαρμόσθηκε το σκεύασμα αλλά τα φυτά βρισκότανε υπό συνθήκες στρες. Στην περίπτωση που είχε εφαρμοσθεί το σκεύασμα αλλά οι συνθήκες ανάπτυξης του φυτού ήτανε κανονικές (χωρίς στρεσογόνους παράγοντες), περαιτέρω ανάπτυξη δεν παρατηρήθηκε.

✔  Διαχείριση των ασθενειών των φυτών

Συγκεκριμένα είδη του γένους Trichoderma, μπορούν να:

► ανταγωνισθούν άλλα παθογόνα για θρεπτικά συστατικά στην περιοχή των ριζών και τελικά να μειωθεί η δράση των παθογόνων απέναντι στην καλλιέργεια.

► αναγνωρίσουν και να επιτεθούν σε άλλα παθογόνα, διαλύοντας τα κυτταρικά τους τοιχώματα.

► προάγουν την αντοχή των φυτών σε πιθανή επίθεση παθογόνων οργανισμών.

► πολλές έρευνες έχουν δείξει πως οι συγκεκριμένοι μύκητες μπορούν και προστατεύουν τα φυτά από επιβλαβείς για αυτά νηματώδεις. Επιτυγχάνουν την αποίκιση των αυγών των νηματωδών και εν συνεχεία των νεαρών ατόμων των νηματωδών καθώς και ορισμένα ενήλικα άτομα, χρησιμοποιώντας τους νηματώδεις ως πηγή τροφής.

✔  Αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού στρες

Αποικίες με Trichoderma μπορούν να βοηθήσουν τα φυτά να υπερνικήσουν και να αντιμετωπίσουν το περιβαλλοντικό στρες μέσω της αυξημένης ανάπτυξης του ριζικού συστήματος και της φωτοσύνθεσης.

trichoderma6

Συγκεκριμένα: αυξάνεται η ζωηρότητα του σπορόφυτου, οι μύκητες δρουν ως αντιοξειδωτικά, αυξάνοντας τα επίπεδα της φωτοσύνθεσης σε στρεσαρισμένα φυτά, αυξάνουν την παραγωγή φυτικών ορμονών και κατά συνέπεια την παραγωγή των ριζών. Με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία και η εγκατάσταση του ριζικού συστήματος είναι περισσότερο αποδοτικές, η χρήση των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων είναι επίσης πιο αποτελεσματική.

✔  Αυξημένες αποδόσεις στρεσαρισμένων φυτών

► Σε φυτά αραβόσιτου έχουν σημειωθεί υψηλότερα επίπεδα φωτοσύνθεσης και αυξημένη πρόσληψη CO2 στα φύλλα.

► Σε φυτά αραβόσιτου τα οποία αναπτύσσονται υπό συνθήκες ξηρασίας, έχει παρατηρηθεί αύξηση της βιομάζας.

► Σε φυτά ραπανιού, πατάτας, πιπεριάς, αγγουριού, τομάτας και αρακά, παρατηρήθηκε αυξημένη ανάπτυξη.

Σε καλλιέργειες πατάτας που εμβολιάσθηκαν με Trichoderma, οι αποδόσεις αυξήθηκαν κατά 37%, υπό χαμηλές θρεπτικές συνθήκες ανάπτυξης.

trichoderma3

4. Χρήση μυκητοκτόνων σκευασμάτων

Οι μύκητες του γένους Trichoderma εφαρμόζονται κατά τη σπορά. Σκοπός είναι να εγκατασταθούν στο ριζικό σύστημα της καλλιέργειας. Η χρήση μυκητοκτόνων φυλλώματος είναι απίθανο να επηρεάσουν το Trichoderma. Μυκητοκτόνα σκευάσματα όμως που εφαρμόζονται κατά τη σπορά, σαφώς και θα περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του Trichoderma.

5. Υπάρχουν καλλιεργητικές πρακτικές που μπορούν να επηρεάσουν τη δράση και την αποτελεσματικότητα του Trichoderma;

Οι καλλιεργητικές πρακτικές επιδρούν ελάχιστα στο Trichoderma. Οι συγκεκριμένοι μύκητες αποικίζουν και αναπτύσσονται στο ριζικό σύστημα των φυτών υπό συνθήκες επίσης ευνοϊκές για τα αναπτυσσόμενα φυτά.

Επίσης, πρακτικές κατεργασίας και προετοιμασίας του εδάφους φαίνεται να μην έχουν καμία αρνητική επίδραση στο Trichoderma. Οι συγκεκριμένοι μύκητες δεν είναι επιλεκτικοί ως προς τις ποικιλίες φυτών που αποικίζουν.

trichoderma2

6. Υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης Trichoderma και μυκήτων που σχηματίζουν μυκόρριζες;

Σαφείς απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δεν υπάρχουν.

Μελέτες βέβαια που έχουν διεξαχθεί, έχουν δείξει πως είναι δυνατή η ταυτόχρονη εφαρμογή και των δύο χωρίς δυσμενείς επιδράσεις να έχουν παρατηρηθεί. Τόσο μύκητες που σχηματίζουν μυκόρριζες όσο και Trichoderma συνυπάρχουν στην περιοχή της ριζόσφαιρας υπό φυσιολογικές συνθήκες.

7. Είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός των καλλιεργειών με Trichoderma;

Είναι σημαντικό να έχουμε υπ’όψιν πως εάν δεν υπάρχουν σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις να αντιμετωπισθούν, τα οφέλη μιας καλλιέργειας που θα εμβολιασθεί με Trichodrma θα είναι περιορισμένα. Επίσης, η χρήση του Trichoderma σε υπαίθριες καλλιέργειες έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος, συχνά απαγορευτικό.


Η εταιρεία Anthesis ΕΠΕ είναι πρωτοπόρος εταιρεία στα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών για τον έλεγχο των εχθρών και ασθενειών με τη χρήση Ωφέλιων Εντόμων σε συνδυασμό με φάρμακα, βιολογικά σκευάσματα και καλλιεργητικές τεχνικές.

Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων προς όφελος του παραγωγού με φιλικές μεθόδους για το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Αναζητήστε το κατάλληλο προϊόν για την καλλιέργεια σας:

✔ Ωφέλιμοι Οργανισμοί 

✔ Ολοκληρωμένα Προγράμματα Φυτοπροστασίας

✔ Προϊόντα Παρεμπόδισης Σύζευξης

Anthesis final logo 2017

 

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ