Εχθροί – Ασθένειες Εσπεριδοειδών σε έξαρση το Φθινόπωρο | Farmacon

0
344

[ad_1]

Εχθροί - Ασθένειες Εσπεριδοειδών σε έξαρση το Φθινόπωρο

Ο καιρός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός το τελευταίο διάστημα στην ανάπτυξη και εξάπλωση εχθρών και ασθενειών και στα εσπεριδοειδή. Τα Περιφερειακά κέντρα εξέδωσαν ήδη δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την αντιμετώπιση τους.

Μύγα Μεσογείου  (Ceratitis capitata)

Ο δ η γ ί ε ς :

Στο δίκτυο παγίδευσης σηµειώνονται µέτριοι πληθυσµοί. Oι καιρικές συνθήκες ευνοούν την προσβολή πρώιµων ποικιλιών µε την αλλαγή του χρώµατος των καρπών.

exthroi astheneies esperidoeidwn MYGA MESOGEIOY portokali► Συστήνεται άµεση έναρξη δολωµατικών ψεκασµών. Το δόλωµα αποτελείται από νερό, ελκυστική ουσία 2% και ένα εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. Ψεκάζετε σειρά παρά σειρά, προσέχοντας το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται µε µορφή χονδρών σταγονιδίων σε κλαδιά χωρίς καρπούς και περιµετρικά του αγρού σε θάµνους και φράκτες. Οι δολωµατικοί ψεκασµοί επαναλαµβάνονται ανά 7-10 ηµέρες. Καλό είναι να ψεκάζεται και η βλάστηση που περιβάλει το κτήμα (φράκτες κ.λ.π.).

► Ο συνδυασµός δολωµατικών ψεκασµών και µαζικής παγίδευσης εξασφαλίζει µεγαλύτερη προστασία ενώ παράλληλα συγκοµίζονται οι καρποί χωρίς υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών και επιβαρύνονται λιγότερο τα φυσικά παρασιτοειδή (ωφέλιµα έντοµα).

► Οι ψεκασµοί κάλυψης ξεκινούν µε την ωρίµανση των καρπών και επαναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του σκευάσµατος. Η α̟ποµάκρυνση των προσβεβληµένων καρπών βοηθάει στον περιορισµό των προσβολών.

Σε ψεκασμούς κάλυψης με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα –  δείτε στο FARMABΑSE τις εγκεκριμένες δραστικές 

exthroi astheneies esperidoeidwn ALLAGH XRWMATOS KARPOY► Οι ψεκασμοί κάλυψης καταστρέφουν τα ωφέλημα έντομα και επιβαρύνουν το περιβάλλον.

► Καλλιεργητικά μέτρα που αφορούν το μάζεμα και την καταστροφή (με παράχωμα) των προσβεβλημένων καρπών που πέφτουν στο έδαφος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην μείωση των προσβολών. Οι καρποί εσπεριδοειδών που προσβάλλονται από κάμπιες λεπιδοπτέρων καθώς και άλλων ευπαθών φρούτων όπως σύκα που προσβάλλονται απ ευθείας από την μύγα μεσογείου και πέφτουν στο έδαφος αποτελούν εκκολαπτήριο ανάπτυξης του πληθυσμού του εχθρού.

► Σε οπωρώνες και σε ποικιλίες που έχει επιτευχθεί η αλλαγή χρώματος (Νavel και πρώιμες μανταρινιές) να ξεκινήσει η προστασία

ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ : Δ ι α λ ε υ ρ ώ δ η ς

(Dialeurodes citri) & (Paraleyrodes minei)

 

exthroi astheneies esperidoeidwn DIALEYRWDEIS PARALEYRWDEIS MINEI

Ο δ η γ ί ε ς :

Στις δειγµατοληψίες παρατηρούνται τα ευαίσθητα στάδια των αλευρωδών για την εφαρµογή χηµικής καταπολέµησης.

► Στα προσβεβληµένα δέντρα συστήνεται ψεκασµός κατά κηλίδες στα σηµεία που εστιάζεται η προσβολή.

Οι αλευρώδεις αναπτύσσονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, ιδιαίτερα στα σκιαζόµενα µέρη των δέντρων όπου η ατµοσφαιρική υγρασία είναι αυξηµένη. Φροντίζετε το ψεκαστικό υγρό να φτάνει σε αυτά τα σηµεία µέχρι απορροής.

 

Κ Ο Ρ Υ Φ Ο Ξ Η Ρ Α :

(Deuterphoma tracheiphila)

Ο δ η γ ί ε ς :

Είναι ασθένεια του ξύλου που προσβάλει κυρίως λεµονιές, κιτριές και νεραντζιές. Αρχικά εκδηλώνεται µε απότοµο µαρασµό και ξήρανση των φύλλων σε µερικούς βλαστούς και στη συνέχεια µε ξήρανση από την κορυφή προς τη βάση κλάδων και βραχιόνων του δένδρου.

Νέες µολύνσεις εννοούνται µε την ύπαρξη πληγών και υγρασίας στο διάστηµα Οκτωβρίου – Απριλίου.

Στην ευαίσθητη ποικιλία μανταρινιάς Ortanique στην περιοχή κάμπου Φιλιατών να αρχίσουν μηνιαίοι ψεκασμοί με χαλκούχα για τον έλεγχο της ασθένειας.

Τα µέτρα αντιµετώπισης είναι κυρίως προληπτικά:

► Δέντρα που ξηραίνονται από την ασθένεια πρέπει να εκριζώνονται, να αποµακρύνονται και να καταστρέφονται.

► Εξυγίανση των προσβεβληµένων δέντρων γίνεται το φθινόπωρο πριν την έναρξη των βροχών µε αφαίρεση και καταστροφή των ξηρών κλάδων µαζί µε υγιές τµήµα 15-20 εκατ. Τα εργαλεία κλαδέµατος πρέπει να απολυµαίνονται.

►Αποφεύγετε κλαδέµατα και οργώµατα από το φθινόπωρο έως αργά την άνοιξη. Επίσης αποφεύγετε τραυµατισµούς των κλάδων, του κορµού και των ριζών. Τυχόν πληγές να προστατεύονται µε εγκεκριµένα σκευάσµατα.

► Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και ανεκτικών ή ανθεκτικών ποικιλιών λεµονιάς (Αδαµοπούλου, Καρυστινή, Ερµιόνη, Monachello, Santa Teresa, Interdonato) κάνει αποτελεσµατικότερη την αντιµετώπιση της ασθένειας.

Γενικότερα:

Να αποφεύγονται οι τραυματισμοί ριζών, κορμού και κλάδων με τις καλλιεργητικές εργασίες κατά το Φθινόπωρο και Χειμώνα. Ιδιαίτερα να αποφεύγεται την κατεργασία εδάφους.

Συστήνονται:

► 2-3 προληπτικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου.

► Ο πρώτος ψεκασµός γίνεται το φθινόπωρο µε την έναρξη των βροχών.

► Έκτακτοι ψεκασµοί γίνονται αµέσως µετά από χαλαζόπτωση ή παγετό.

 Σ Κ Α Σ Ι Μ Ο    Κ Α Ρ Π Ω Ν

exthroi astheneies esperidoeidwn SKASIMO KARPOY

Δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς :

► Σε ορισµένες ποικιλίες πορτοκαλιών και µανταρινιών, κυρίως λεπτόφλουδες, παρατηρείται κατά το φθινόπωρο σκίσιµο του φλοιού και συχνά σκάσιµο της σάρκας.

► Το φαινόµενο εντείνεται µε παρατεταµένη καλοκαιρία και οφείλεται σε απότοµες µεταβολές υγρασίας και θερµοκρασίας αέρα και εδάφους στην περίοδο της ωρίµανσης.

► Με τη σωστή διαχείριση των αρδεύσεων περιορίζεται η εµφάνιση του φαινοµένου.

 

Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Ω Σ Η

οφειλόμενη στο Pseudomonas syringae pv. syringae

► Ο υγρός καιρός και περιορισμένη ηλιοφάνεια είναι ευνοϊκοί παράγοντες για την επιφυτική επιβίωση του βακτηρίου. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, βροχής και σχετικά ψυχρές θερμοκρασίας το βακτήριο μπορεί να προσβάλει δια πληγών (κυρίως) ευπαθή όργανα.

► Η έντονες ριπές ανέμου ευνοούν την ασθένεια κυρίως με την δημιουργία πληγών. 

► Συστήνεται να γίνει προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα μυκητοκτόνα και επανάληψη σε μηνιαία διαστήματα και οπωσδήποτε μετά από χαλάζι ή παγετό.

► Οι προσβεβλημένοι κλάδοι είναι επιβεβλημένο να αφαιρούνται και να καταστρέφονται με φωτιά. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται με διάλυμα χλωρίνης. Η εγκατάσταση ανεμοφρακτών μπορεί να περιορίσει την δημιουργία πληγών και συνεπώς την εμφάνιση προσβολών.

 Φ Υ Τ Ο Φ Θ Ο Ρ Α   Κ Α Ρ Π Ω Ν

► Ο καιρός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός το τελευταίο διάστημα με μακρά διαστήματα διαβροχής των καρπών. Σε οπωρώνες που παρατηρείται συχνά προσβολή από φυτόφθορα καρπών (οπωρώνες με βαριά εδάφη και σε δενδροκομία που το έδαφος διατηρείται γυμνό από βλάστηση) να γίνει εφαρμογή χαλκούχου μυκητοκτόνου.

► Ο ψεκασμός μπορεί να αφορά τους χαμηλότερους κλάδους (ποδιές). 

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ