Εμφάνιση ωιδίου, θρίπα, αλευρώδη και αφίδων σε καλλιέργειες Αγγουριές θερμοκηπίου | Farmacon

0
227

[ad_1]

Εμφάνιση ωιδίου, θρίπα, αλευρώδη και αφίδων σε καλλιέργειες Αγγουριές θερμοκηπίου
Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο διαπιστώθηκε η εµφάνιση του ιωδίου, θρίπα, αλευρώδη και αφίδων σε καλλιέργειες µε αγγουριές θερµοκηπίου.

Ωίδιο

widio

Είναι ασθένεια που προκαλείται από τους μύκητες Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca fuliginea.

Συμπτώματα:

Εμφάνιση μικρών, λευκών κηλίδων στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις.

Συνθήκες ανάπτυξης:

Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες 10-30 oC (άριστη θερμοκρασία 25-26 oC) και υγρασία 55-75%. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοση του.

Καταπολέμηση:

  1. Αφαιρούμε και απομακρύνουμε από το χώρο του θερμοκηπίου τα φύλλα με έντονη προσβολή από το παθογόνο
  2. Ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως bupirinate, pyraclostrobin, azoxystribin, copper oxychloride κ.α. Επανά΄ληψη του ψεκασμού μετά από 8 ημέρες. Οι ψεκαμσοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

ΘΡΙΠΑΣ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

thripas

Διαπιστώσεις:

Συνεχίζεται η παρουσία του εντόµου στα θερµοκήπια µε µέτριους έως υψηλούς πληθυσµούς. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτήν την εποχή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων, έρπονται ανάµεσα στον κάλυκα και στον καρπό καταστρέφοντας την υφή τους και διαταράσσοντας την ανάπτυξή τους (παραµόρφωση του καρπού), µε συνέπεια τη σοβαρή µείωση της ποιότητας τους.

Συστάσεις:

1) Για τους βιοκαλλιεργητές συνιστάται η τοποθέτηση αρπακτικών εντόµων των θριπών, όπως: phytoseiulus persimilis, amblyseius cucumeris, amblyseius barkeri, orius insidiosus, κ.α

2) Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συνιστάται ψεκασµός µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως abamectin, κ.α..

Αλευρώδης

aleurwdis

Διαπιστώσεις:

Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι µέτριοι εως υψηλοί στις καλλιέργειες µε αγγουριές θερµοκηπιου. Είναι φορέας ιώσεων και η προσβολή από τον αλευρώδη προκαλεί µείωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.

Συστάσεις:

1) Για τους παραγωγούς που εφαρµόζουν ολοκληρωµένη καταπολέµηση συστήνεται τοποθέτηση του φυσικού εχθρού των αλευρωδών encarsia formosa.

2) Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνεται οι ψεκασµοί για τον αλευρώδη να γίνονται κατά προτίµηση πολύ πρωί ή το σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσµός βρίσκεται στο κάτω µέρος των φύλλων, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες imidacloprid, pyriproxyfen, pymetrozine, acetamiprid κ.α.)

Βοτρύτης (Botrytis cinerea)

botrytis

Η ασθένεια είναι συνήθης και πολύ σοβαρή στις υπό κάλυψη καλλιέργειες της αγγουριάς. Προσβάλλονται όλα τα μέρη του φυτού (στελέχη, φύλλα, καρποί και μίσχοι). Στην αγγουριά η μόλυνση αρχίζει συνήθως από το άνθος και στη συνέχεια εγκαθίσταται στο κορυφαίο τμήμα του καρπού.

Συνθήκες ανάπτυξης:

Ο μύκητας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες 1-30 oC (άριστη θερμοκρασία 18-23oC και υψηλή σχετική υγρασία περιβάλλοντος (συχνές βροχοπτώσεις, ομίχλες, κακός αερισμός).

Καταπολέμηση: Μέτρα αντιμετώπισης της ασθένειας είναι:

  1. Μείωση της υγρασίας, αυτό επιτυγχάνεται με αραιή φύτευση, οι χώροι των θερμοκηπίων να αερίζονται καλά, οι αρδεύσεις να γίνονται κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας ώστε να γίνεται γρήγορη εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια των φυτών.
  2. Τήρηση καλής υγιεινής στις φυτείες με αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών ή φυτικών οργάνων.
  3. Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης
  4. Χημική καταπολέμηση με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως, iprodione, fludioxonil, cypodinil,fludioxinil, tebuconazole,penthiopyrad κ.α.

ΑΦΙΔΕΣ (Aphis gossypii, Myzus persicae)

afides

Διαπιστώσεις:

Συνεχίζεται η παρουσία του εντόµου στα θερµοκήπια µε µέτριους έως υψηλούς πληθυσµούς. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη τους Oι αφίδες προκαλούν πολλές ζηµιές στις καλλιέργειες αν δεν γίνει γρήγορη επισήµανση. Έχουν µεγάλη ικανότητα πολλαπλασιασµού, δυνατότητα µετάδοσης ιώσεων και δηµιουργία µελιτωµάτων.

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους καλλιεργητές για τον έγκαιρο εντοπισµό των πρώτων αφίδων..

Συστάσεις:

Να γίνει ψεκασµός στις καλλιέργειες όπου εντοπίζεται το έντοµο µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως, thiamethoxarb, deltamethrin, Cypermethrin, Abamectin, spirotetramate, faitty acid potassiunsalt κ.α

Για τους παραγωγούς που εφαρµόζουν ολοκληρωµένη καταπολέµηση συστήνεται η τοποθέτηση των αρπακτικών Αphidoletes aphidimyza, Aphidius matricariae κα.

Προσοχή

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

 

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ