Η FMC διαφοροποιεί τη διαδικασία διατροφής των φυτών εισάγοντας την καινοτομία ADS | Farmacon

0
202

[ad_1]

Η FMC διαφοροποιεί τη διαδικασία διατροφής των φυτών εισάγοντας την καινοτομία ADS

Η FMC μεταφέρει την τεχνολογία τυποποίησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη παρασκευή εξειδικευμένων σκευασμάτων θρέψης μέσω της τεχνολογίας ADS. Η σειρά των εξειδικευμένων διατροφικών προϊόντων της FMC καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καλλιέργειών.

 Η πρωτοποριακή τεχνολογία Advanced Delivery Systems (ADS) ενσωματώνεται εξειδικευμένα σε κάθε ένα από τα εξειδικευμένα υγρά προϊόντα θρέψης της FMC.

Μέσω της χρήσης των καταλληλότερων βοηθητικών ουσιών και τεχνολογιών τυποποίησης, βελτιώνονται στο έπακρο ιδιότητες όπως απορρόφηση από τα φύλλα, κάλυψη φυλλικής επιφάνειας, διαβροχή, προστασία από την έκπλυση και μεταφορά μέσα στο φυτό.

Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η προσρόφηση από τα φύλλα και κάθε θρεπτικό συστατικό μεταφέρεται με ευκολία μέσα στο φυτό.

banner2

Τα προϊόντα θρέψης της FMC παρέχουν λύσεις που χαρακτηρίζονται από:

►  Την ισορροπημένη αναλογία των θρεπτικών στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτά

►  Την μοναδική τους τυποποίηση

Τα προϊόντα θρέψης της FMC παρασκευάζονται κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες χημικές αντιδράσεις λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο δράσης και το δυναμικό απορρόφησης κάθε μιας από τις πρώτες ύλες που εκάστοτε χρησιμοποιούνται σε κάθε σκεύασμα.

Ταυτόχρονα, ενσωματώνουν όλες εκείνες τις βοηθητικές ουσίες που θα βοηθήσουν το κάθε θρεπτικό στοιχείο να απορροφηθεί πλήρως και να μετακινηθεί στα σημεία που το φυτό χρειάζεται. Έτσι κάθε προϊόν εξατομικεύεται με γνώμονα τις ανάγκες του φυτού σε κάθε φαινολογικό στάδιο ανάπτυξης του και τις αντίστοιχες ιδιότητες του κάθε θρεπτικού στοιχείου (ταχύτητα ή ευκολία απορρόφησης του, ευκολία ή δυσκολία κίνησης του μέσα στο φυτό, κλπ).

Η FMC μεταφέρει την τεχνολογία τυποποίησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη παρασκευή εξειδικευμένων σκευασμάτων θρέψης μέσω της τεχνολογίας ADSTM .

logo ads

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ADSTM:

► Εξασφαλίζει τη βέλτιστη κάλυψη του φύλλου αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής

► Επιτυγχάνει ταχύτερη διείσδυση στην φυλλική επιφάνεια

► Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα

► Μεγαλύτερη εκλεκτικότητα

► Kαλύτερη συνδυαστικότητα στο ψεκαστικό βυτίο

Ως αποτέλεσμα, κάθε στοιχείο απορροφάται και μεταφέρεται με ευκολία στον τελικό προορισμό του, με συνέπεια το φυτό να δαπανά τη λιγότερη δυνατή ενέργεια για την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και την καλύτερη αξιοποίηση τους πράγμα που σημαίνει αύξηση της παραγωγής και ποιότητας των καρπών.

banner4

Τοποθέτηση των προϊόντων

Η σειρά των εξειδικευμένων διατροφικών προϊόντων της FMC καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο όλα τα φαινολογικά στάδια ανάπτυξης των καλλιέργειών. Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα εφαρμογής.

elia

tomata

bambaki

 

vercal

Υδατοδιαλυτό οξείδιο ασβεστίου

Το VercalTM nutrient είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό υγρό λίπασμα Ασβεστίου υπό μορφή χλωριούχου ασβεστίου για διαφυλλική εφαρμογή, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ασβεστίου σε καρποφόρα δένδρα και άλλες καλλιέργειες.

1

Το Ασβέστιο δεν μετακινείται εύκολα και η μεταφορά του στα σημεία του φυτού στα οποία είναι απαραίτητο είναι δύσκολη. Σε μερικές περιπτώσεις η έλλειψη Ασβεστίου οφείλεται περισσότερο στην αδυναμία του να κινηθεί μέσω του φλοιού παρά στη διαθεσιμότητα του στο έδαφος.

Μέρη του φυτού που δεν εφοδιάζονται αρκετά με Ασβέστιο μέσω του ξύλου, όπως οι καρποί, πολύ συχνά μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα έλλειψης Ασβεστίου παρόλη τη διαθεσιμότητα του στο έδαφος. Επομένως, είναι λοιπόν απαραίτητο να παρέχουμε άμεσα αφομοιώσιμο Ασβέστιο στα σημεία του φυτού που το έχουν ανάγκη την κατάλληλη στιγμή.

Το VercalTM nutrient έχει ειδικά σχεδιαστεί με βάση τη τεχνολογία ADSTM έτσι ώστε να απορροφάται γρήγορα και αποτελεσματικά ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες (ξηρασία ή υψηλή θερμοκρασία) χάρη στις ειδικές βοηθητικές ουσίες που περιέχει.

 boron

Βοριούχος αιθαvολαμίνη

Το Boron 15 nutrient είναι ένα υγρό υδατοδιαλυτό σκεύασμα υψηλής συγκέντρωσης σε Βόριο 15% β/ο (11,1% β/β) πλήρως διαλυτό στο νερό σε μορφή Βοριούχου αιθανολαμίνης.

2

Το Βόριο είναι πολύ δυσκίνητο ιχνοστοιχείο και η κίνηση του στα σημεία ανάπτυξης του φυτού γίνεται πολύ δύσκολα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να παρέχουμε άμεσα αφομοιώσιμο Βόριο στα σημεία του φυτού που το έχουν ανάγκη.

Μέσω της τεχνολογίας ADSTM, το Boron 15 nutrient χάρη στις βοηθητικές ουσίες που περιέχει, είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μεγιστοποιεί το χρόνο επαφής με τη φυλλική επιφάνεια. Έτσι επιτυγχάνουμε την αύξηση της φυλλικής απορρόφησης ακριβώς σε εκείνα τα σημεία που χρειάζεται το Βόριο, χωρίς να είναι απαραίτητο να μετακινηθεί εντός του φυτού σε μεγάλη απόσταση.

bo la

Υγρό μείγμα Βορίου και Μολυβδαινίου

Το Bo-LaTM nutrient είναι διαφυλλικό λίπασμα βορίου και μολυβδαινίου, ειδικά διαμορφωμένο για την μεγιστοποίηση της πρόσληψής του από τα φυτά. Περιέχει 150 γρ./λίτρο Βόριο υπό μορφή άλατος αιθανολαμίνης και 7.5 γρ./λίτρο Μολυβδαίνιο υπο μορφή Μολυβδαινικού νατρίου.

Το Bo-LaTM nutrient βελτιώνει την ανάπτυξη και την ωρίμανση των καρπών.

3

 

Το Βόριο είναι ένα πολύ δυσκίνητο ιχνοστοιχείο και η κίνηση του στα σημεία ανάπτυξης του φυτού γίνεται πολύ δύσκολα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να παρέχουμε αφομοιώσιμο Βόριο στα σημεία του φυτού που το έχουν ανάγκη.

Το Bo-LaTM nutrient έχει ειδικά σχεδιαστεί με βάση τη τεχνολογία ADSTM έτσι ώστε να μεγιστοποιεί το χρόνο επαφής με τη φυλλική επιφάνεια λόγω των ειδικών βοηθητικών ουσιών που περιέχει. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση απορρόφησης με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της φυτοτοξικότητας.

university

Το Μολυβδαίνιο, που χρειάζεται σε πολύ μικρές ποσότητες στο φυτό, έχει την ιδιότητα να αυξάνει την απορρόφηση του όσο αυξάνεται το pH. Το Bo-LaTM nutrient έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει ελαφρά αλκαλική αντίδραση για να βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του Μολυβδαινίου.

Το Bo-LaTM nutrient είναι διαφυλλικό λίπασμα βορίου και μολυβδαινίου, ειδικά διαμορφωμένο για την μεγιστοποίηση της πρόσληψής του από τα φυτά.

hi phos

Πυκνό διάλυμα Φωσφόρου και Καλίου με Μαγνήσιο

Το Hi-PhosTM nutrient είναι υγρό διαφυλλικό λίπασμα που περιέχει 440 γρ./λίτρο πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P2O5), 74 γρ./λίτρο οξείδιο του Καλίου (K2O) και 80 γρ./λίτρο οξείδιο του Μαγνησίου (MgO).

4

Αν και κινητικός μέσα στο φυτό, ο Φώσφορος κινείται δύσκολα στο έδαφος. Η αδυναμία απορρόφησης του Φωσφόρου από το ριζικό σύστημα έχει, μεταξύ άλλων συμπτωμάτων έλλειψης, σαν αποτέλεσμα την επιβράδυνση μεταβολικών διεργασιών, μειωμένη φυλλική ανάπτυξη και ανάπτυξη των ακραίων μεριστωμάτων.

Η διαφυλλική εφαρμογή ενός σκευάσματος που περιέχει Φώσφορο έχει αποδειχθεί ότι έχει μεγαλύτερη απορροφητικότητα και αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον Φώσφορο που εφαρμόζεται στο έδαφος (φτάνει να είναι έως και 15 φορές μεγαλύτερη). Πάνω από 90% του διαθέσιμου εδαφικού Φωσφόρου είναι είτε αδιάλυτος είτε δεσμευμένος.

stadia

logos


RED SOLID

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ