Καλλιέργεια Βαμβακιού Όσα Πρέπει να Γνωρίζεται | Agravia

0
550

Καλλιέργεια Βαμβακιού Όσα Πρέπει να Γνωρίζεται

Κατεργασίες του εδάφους

Είναι απ’ τις σημαντικότερες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, όταν το χώμα είναι στο ρώγο του. Είναι καλύτερα, πολλές φορές, να αποφύγουμε κάποια κατεργασία, παρά να γίνει σε υγρό χωράφι και να ζυμωθεί το χώμα. Η ζημιά που θα προκληθεί στην δομή του εδάφους, μπορεί να ακολουθεί την καλλιέργεια όλο το καλοκαίρι.

Εντελώς απαραίτητο είναι το εδαφοσχίσιμο (σε πραγματικό βάθος κατεργασίας μεγαλύτερο από 50 – 60 εκατοστά), κάθε 4-5 χρόνια. Σε χρονιές που το φθινόπωρο δεν έχει πολλές βροχές και τα χωράφια είναι στεγνά μετά την συγκομιδή, δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτήν την πολύ σημαντική επέμβαση.

Λίπανση

Για να γίνει σωστή λίπανση για την καλλιέργεια βαμβακιού είναι απαραίτητο να προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση. Οι παραγωγοί πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της και να την κατατάξουν στις πρώτες τους προτεραιότητες.

Όταν δεν υπάρχει εδαφολογική ανάλυση, προτείνουμε μία γενική λίπανση που θα δώσει στο έδαφος Άζωτο (Ν) 10-12 μονάδες, Φωσφόρο (P) 5-6 μονάδες και Κάλιο (Κ) 5-6 μονάδες. Για να εφαρμοσθούν αυτές οι μονάδες, χρησιμοποιούνται, συνήθως, τα σύνθετα λιπάσματα 15-15-15, 20-10-5, 14-14-17, 18-9-18 και άλλα παρόμοια (που έχουν, δηλαδή, αναλογία αζώτου, φωσφόρου και καλίου 2-1-1, περίπου), σε ποσότητα 40-60 κιλών / στρέμμα. Ολόκληρο το μέρος της εφαρμόζεται στη σπορά (κατά προτίμηση γραμμικά).

Κατά τη καλλιεργητική περίοδο συνεχίζονται οι λιπάνσεις μέσω του υδρολιπαντήρα, όπου υπάρχει διαθέσιμος, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε τις απαραίτητες λιπαντικές μονάδες που χρειάζεται η καλλιέργεια. Κοινές πρακτικές αναφέρουν λιπάσματα βασισμένα στο Άζωτο (Ν), καθώς επίσης και στα τελευταία ποτίσματα τη χρήση νιτρικού καλίου.

Λίπανση Βαμβακιού
Εικόνα 1 Ανάγκες Αζώτου στη καλλιέργεια βαμβακιού.

Επίσης, μέσο των διαφυλλικών ψεκασμών πραγματοποιούνται διορθωτικές κινήσεις στη λίπανση σε τυχόν τροφοπενίες που παρουσιάζονται. Ακόμη, διαφυλλικοί ψεκασμοί με σύνθετα λιπάσματα, αμινοξέα, φύκια και ιχνοστοιχεία ενδείκνυνται για τη καλλιέργεια έτσι ώστε να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα.

Όλες οι λιπάνσεις πάντα γίνονται με βάση τις απαιτήσεις του κάθε αγροτεμαχίου, βασιζόμενοι στις αναλύσεις που πραγματοποιούνται και στη ενδεδειγμένη πρόταση του συνεργαζόμενου γεωπόνου.

Ζιζανιοκτονία

Εφαρμόζουμε διπλή ζιζανιοκτονία ή (πιο συχνά τα τελευταία χρόνια) μόνο μετασπαρτικούς συνδυασμούς:

1. Ενσωμάτωση

  • Benfluralin 60% β/β 150γρ. δραστικής ουσίας το στρέμμα
  • Pendimethalin 45,5% β/ο ή 33% β/ο 130 ως 250 γρ. δραστικής ουσίας το στρέμμα.

2. Μετασπαρτικά: (επιφανειακά μετά τη σπορά)

  • Fluometuron 50% β/ο 125 ως 200γρ. δραστικής ουσίας το στρέμμα
  • 96%s-metolachlor  50 έως 100γρ. δραστικής ουσίας το στρέμμα

Ο ψεκασμός να γίνεται το βράδυ που οι συνθήκες είναι, συνήθως, ευνοϊκότερες για καλύτερη δέσμευση του ζιζανιοκτόνου στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους (μικρότερη εξάτμιση κ.λ.π.).

Γενικά, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ζιζανιοκτονία κατά την σπορά, γιατί στο βαμβάκι δεν υπάρχουν μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων. Μεταφυτρωτικά μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο αγροστώδη ζιζάνια (βέλιουρας, μουχρίτσα κ.λ.π.), με τα γνωστά αγρωστοδοκτόνα.

Για την αντιμετώπιση κυρίως δυσεξόντωτων ζιζανίων (κύπερη κ.λ.π.), εφαρμόζεται με καλά αποτελέσματα και η γραμμική υπό κάλυψη ζιζανιοκτονία με Glyphosate 36% οξύ β/ο , με την χρήση ειδικών ψεκαστικών μηχανημάτων.

Σπορά

Ποσότητα σπόρου: 1,7-2,0 κιλά, περίπου, το στρέμμα.

Αποστάσεις σποράς: Ανά 5 ως 6 εκατοστά περίπου. Αραιότερα σπέρνουμε στα χωράφια που το βαμβάκι παίρνει ύψος.

Το σωστό βάθος είναι 3 με 4 εκατοστά. Βαθιά σπορά οδηγεί τις περισσότερες φορές σε επανασπορά.

Σημαντικό είναι, επίσης, ο σβωλοδιώχτης της σπαρτικής να μην ανοίγει αυλάκι γιατί:

α) απομακρύνεται, μαζί με το χώμα, το ενσωματωμένο ζιζανιοκτόνο και φυτρώνουν ζιζάνια στη γραμμή σποράς και

β) αν μετά τη σπορά πέσουν βροχές, δημιουργείται, μέσα στο αυλάκι, υπερβολική υγρασία που προκαλεί σάπισμα του σπόρου και αργότερα των μικρών φυτών. Επίσης, το χώμα που παρασύρεται σ’ αυτή την περίπτωση, από τις πλευρές του αυλακιού, μεγαλώνει το βάθος σποράς και δυσκολεύει το φύτρωμα.

Εντομοκτονία εδάφους-Φυτοπροστασία

Η εφαρμογή των κοκκωδών εντομοκτόνων εδάφους παρέχει προστασία από τον σιδηροσκώληκα.

Η προστασία των ωφελίμων εντόμων και η βιολογική ισορροπία, θα πρέπει να αποτελούν βασικό μέλημα για κάθε καλλιεργητή βαμβακιού, από το φύτρωμα και μετά.

Αντιμετώπιση Σηψιρριζιών

Το βαμβάκι, όταν φυτρώνει σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασιών, είναι ευαίσθητο στις σηψιρριζίες. Με σκαλιστήρια αερίζουμε το έδαφος και προλαβαίνουμε το σάπισμα των σπόρων ή των μικρών βαμβακοφύτων. Τα σκαλίσματα μπορούννα γίνουν και πριν το φύτρωμα, όταν ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν ήδη δημιουργήσει έντονη κρούστα στο έδαφος – σ’ αυτές τις περιπτώσεις και η ίδια η ανατάραξη που προκαλείται στο έδαφος από το σκαλιστήρι, βοηθά στο φύτρωμα, μέσα απ` τις ρωγμές που δημιουργούνται στην κρούστα.

Ανάσχεση (σταμάτημα) της υπερβολικής ανάπτυξης

Σε χωράφια που παίρνουν υπερβολικό ύψος, η εφαρμογή ανασχετικών αποτελεί μία πολύ σημαντική επέμβαση. Σ’ αυτά τα χωράφια, παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή τους, οδηγεί σε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, που οψιμίζει και μειώνει την παραγωγή. Το κλειδί για πετυχημένο σταμάτημα της ανάπτυξης, είναι η έγκαιρη πρώτη επέμβαση, όταν τα φυτά είναι ακόμα μικρά (40-50 εκατ.). Αν αργήσουμε, η πιθανότητα επιτυχίας είναι πολύ μικρή, αλλά θα στοιχίσει και ακριβότερα, αφού θα απαιτηθούν πολύ μεγαλύτερες δόσεις ανασχετικών.

Μετά την πρώτη επέμβαση, και ανάλογα με τον καιρό και την εμφάνιση της βαμβακοφυτείας, μπορεί να χρειαστεί δεύτερη ή και τρίτη εφαρμογή.

Τα ανασχετικά προκαλούν, συνήθως, συμπτώματα δίψας στα φυτά και επομένως θα χρειαστούν πότισμα νωρίτερα, απ’ ότι θα χρειάζονταν χωρίς την εφαρμογή τους. Το αν όμως θα γίνει τελικά άρδευση και πότε, μετά την εφαρμογή των ανασχετικών, θα εξαρτηθεί από το χωράφι και τον καιρό. Η άποψη ανασχετικό και αμέσως πότισμα, δεν είναι σωστή.

Ποτίσματα

Είναι από τις κρισιμότερες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται στην ώρα τους και με τη σωστή δόση, προκειμένου να υπηρετηθεί ο βασικός άξονας στην καλλιέργεια του βαμβακιού, που είναι η ισορροπία μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας. Πρόωρα ποτίσματα οδηγούν σε ανεπιθύμητη, υπερβολική βλαστική ανάπτυξη και οψίμηση της παραγωγής, ενώ καθυστέρησή τους προκαλεί σταμάτημα της ανάπτυξης αλλά και πτώση χτενιών και καρυδιών. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα ποτίσματα φυτρώματος. Χρειάζεται προσοχή στη δόση του νερού και στην λήψη απόφασης για επανάληψή τους. Η ποσότητα του νερού πρέπει να είναι τόση όση χρειάζεται για να δώσει στο έδαφος την αναγκαία για την βλάστηση του σπόρου υγρασία, χωρίς να δημιουργεί, όμως, συνθήκες υπερβολικής υγρασίας, που όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ επικίνδυνες για εκδήλωση σηψιρριζιών. Αξίζει, επίσης, να τονισθεί ο αυξημένος κίνδυνος δημιουργίας έντονης κρούστας, όταν χρησιμοποιείται πολυμπέκ στα ποτίσματα φυτρώματος.

Αποφύλλωση

Είναι μια απαραίτητη επέμβαση για να πετύχουμε καλή συγκομιδή και καλή ποιότητα βαμβακιού. Άλλωστε, μόνο αποφυλλωμένο και στεγνό βαμβάκι μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια. Ο ψεκασμός των αποφυλλωτικών, πρέπει να γίνεται όταν το 50% των καρυδιών έχει ανοίξει.

Γιάννης Διβανές
Γεωπόνος MSc
i-CON.SHARE

We-Love-Cherry-Banner
We-Love-Cherry

The post Καλλιέργεια Βαμβακιού Όσα Πρέπει να Γνωρίζεται appeared first on Agravia.

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Agravia

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ