Πρόγραμμα Αξιοποίηση Αποβλήτων Παραγωγής 40 Εκατ. Ευρώ | Agravia

0
414

Πρόγραμμα 40 εκατ. ευρώ για αξιοποίηση αποβλήτων παραγωγής από Σεπτέμβρη

Πρόγραμμα Αξιοποίηση Αποβλήτων
Πρόγραμμα Αξιοποίηση Αποβλήτων

Την επιχειρηµατική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειµένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να µπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιµοποιηθούν ως πρώτες ύλες διευκολύνει το πρόγραµµα Περιβαλλοντικές υποδοµές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, προϋπολογισµού 40 εκατ. ευρώ.

Η δράση επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια που ξεκινούν από ελάχιστο 400.000 ευρώ και φθάνουν έως 3 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης κυµαίνεται από 20% έως 55%, αναλόγως το µέγεθος επιχείρησης, την Περιφέρεια και ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά 7 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 6 Νοεµβρίου.

Στο πλαίσιο της δράσης επιδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:

  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος σε ποσοστό έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.

  Μηχανήµατα-εξοπλισµός σε ποσοστό έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.

  Μεταφορικά µέσα: έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.

  Πιστοποίηση συστηµάτων και ∆απάνες εργαστηριακών δοκιµών: έως 5% του επενδυτικού σχεδίου και µέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστηµα διαχείρισης.

  Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας: έως 5% του επενδυτικού σχεδίου.

  Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις: έως 15% του επενδυτικού σχεδίου.

  Εξειδικευµένα λογισµικά και υπηρεσίες λογισµικού: έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.

  Τεχνική/ Συµβουλευτική υποστήριξη: έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.

Να σηµειωθεί ότι η κάθε επιλέξιµη επιχείρηση θα πρέπει, µεταξύ άλλων να µπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούµενης ιδιωτικής συµµετοχής .

Πηγή: agronews.gr

We Love Pistacchio

The post Πρόγραμμα Αξιοποίηση Αποβλήτων Παραγωγής 40 Εκατ. Ευρώ appeared first on Agravia.

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Agravia

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ