Βελτιστοποίηση της δράσης των λιπασμάτων και των εδαφοβελτιωτικών σκευασμάτων | Farmacon

0
465

[ad_1]

Βελτιστοποίηση της δράσης των λιπασμάτων και των εδαφοβελτιωτικών σκευασμάτων

Είτε αναφερόμαστε σε δενδρώδεις καλλιέργειες, είτε σε λαχανικά είτε σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τρεις είναι οι αιχμές του δόρατος για τη σωστή και επαρκή θρέψη αυτών:

Η επαρκής ποσότητα –διαθεσιμότητα ύδατος, το υγιές εδαφικό περιβάλλον και οι σωστές ποσότητες των θρεπτικών ουσιών.

Είναι λάθος να πιστεύει κανείς πως η προσθήκη αρκετών λιπασμάτων είναι αυτό που καθορίζει και τη γονιμότητα του εδάφους. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, σίγουρα υπάρχει κάτι παραπάνω που θα πρέπει να λάβουμε στα υπόψη.

Εάν κάποιος κατανοήσει τις παρακάτω αρχές που θα συζητήσουμε, τότε θα γλιτώσει χρήμα, χρόνο και θα οικοδομήσει υψηλές επιδόσεις.

Υψηλή γονιμότητα μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει επάρκεια ύδατος. Θα πρέπει τα εδάφη να μπορούν να απορροφήσουν τις επαρκείς ποσότητες νερού και να μην είναι «σκληρά». Δε θα πρέπει λοιπόν, λέγοντας σκληρά, να υπάρχουν εμπόδια διείσδυσης του νερού σε αυτά.

Ακόμη και σε “επίπεδα” χωράφια, ανεξάρτητα από το πώς κινείται το νερό, τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους κινούνται μαζί με το έδαφος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κολλοειδή του εδάφους, τα πιο μικρά και ακόμα πιο εύφορα σωματίδια αργίλου και ο χούμος του εδάφους είναι τόσο μικρά, ώστε να συλλέγονται και να διαβρώνονται πρώτα.

organic soil

Υπάρχει άραγε κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν οι καλλιεργητές για τα φτωχά και άγονα εδάφη, γιατί όντως, υπάρχουν και αυτά;

Η προσθήκη άνθρακα, η καλλιέργειες κάλυψης, η χρήση των κατάλληλων λιπασμάτων αλλά και της κοπριάς καθώς και κάποιες άλλες μέθοδοι συντήρησης μπορούν να βοηθήσουν μια προβληματική κατάσταση.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο παίρνει τη σκυτάλη η επιστήμη του εδάφους. Γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας του κατάλληλου εδαφικού περιβάλλοντος όπου οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί θα μπορούν να «εργάζονται» προς όφελος της εγκατεστημένης καλλιέργειας. Οι επιστήμονες του εδάφους λένε ότι αυτή η ζωή στο έδαφος είναι ισοδύναμη με το βάρος μιας αγελάδας μέσου μεγέθους στο έδαφος κάτω από κάθε στρέμμα εδάφους. Αυτή η ζωή στο χώμα είναι αυτή που τρέφεται πρώτη από την τροφή του εδάφους και μετά ότι απομένει, προορίζεται για τις καλλιέργειες.  

Με άλλα λόγια, η διατροφή των φυτών έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα τροφής για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τόσο του εδάφους όσο και του φυτού, το φυτό είναι αυτό που θα υποφέρει.

Ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβει κανείς τι πραγματικά συμβαίνει, είναι το πως οι μικροοργανισμοί του εδάφους δεσμεύουν το άζωτο που χρειάζονται προκειμένου να διασπάσουν τα υπολείμματα των καλλιεργειών. Λαμβάνουν λοιπόν τη μερίδα του λέοντος και εάν αυτή κάποια στιγμή είναι μικρή, τότε τα φυτά είναι αυτά που θα υποφέρουν από έλλειψη αζώτου, στην προκειμένη περίπτωση.

Για να αποτελεί ένα έδαφος το ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης και διαβίωσης, τόσο των φυτών όσο και των μικροοργανισμών, θα πρέπει να υπάρχει αρκετός αέρας και νερό και επαρκή θρεπτικά συστατικά.

soilhealth

Ένα ευνοϊκό εδαφικό περιβάλλον θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αυτό που έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

► 25% αέρα

► 25% νερό

► 45% θρεπτικά συστατικά

► 5% οργανική ύλη

Για να επιτευχθεί όμως η επιθυμητή φυσική εδαφική δομή, θα πρέπει επίσης να εξετασθεί ακόμη μια πτυχή της εδαφολογίας.

Έχει να κάνει με τη χημεία του εδάφους. Η έλλειψη κατάλληλης έμφασης σε αυτή την πτυχή της επιστήμης του εδάφους είναι ο λόγος για τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος της γεωργίας δεν ολοκληρώνει την οικοδόμηση του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη ζωή του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των ριζών των φυτών που θα έπρεπε να τροφοδοτούν σωστά τις καλλιέργειες.

Η δημιουργία και η οικοδόμηση ενός γόνιμου εδάφους πρέπει να βασίζεται στη χημεία του εδάφους διότι μόνο με τη σωστή χημεία εδάφους μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη φυσική δομή (η οποία καθορίζει το περιβάλλον για τη ζωή στο έδαφος).

Χωρίς μια σωστή σχέση μεταξύ των ορυκτών του εδάφους, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν μεταξύ τους, η φυσική δομή ενός εδάφους θα είναι ελλειμματική. Δε θα υπάρχει η σωστή ποσότητα αέρα και νερού σε σχέση με την περιεκτικότητα σε ορυκτά και οργανικά υλικά.

Ως εκ τούτου, η “κατοικία” ή οι κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για όλους τους οργανισμούς του εδάφους δε θα υπάρχουν. Το έδαφος αυτό δε θα είναι πλέον ζωντανό. Τώρα ό, τι προσπαθούμε να αναπτυχθεί εκεί, υποφέρει ως αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πραγματική πτυχή που δίνει ζωή στη γονιμότητα του εδάφους.

Από τη στιγμή που η εφαρμογή της επιστήμης του εδάφους γίνει σωστά και στο δικό σας έδαφος, τότε θα μπορέσετε και εσείς να κατανοήσετε και να δείτε στην πράξη αυτό που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν στις δικές σας καλλιέργειες τα προϊόντα θρέψης.

Θα πρέπει λοιπόν να επιτευχθούν οι παραπάνω συνθήκες, διαφορετικά, οι αποδόσεις των καλλιεργειών θα είναι ελλειμματικές και περιοριστικές.

soiltesting

Όσο πιο γρήγορα μπορούν να διορθωθούν τυχόν προβληματικές καταστάσεις, τόσο νωρίτερα κάθε έδαφος θα είναι σε θέση να επιτύχει το απόλυτο κορυφαίο δυναμικό του όσον αφορά τόσο την απόδοση όσο και την ποιότητα. Παρόλο που πολλά άλλα προγράμματα οικοδόμησης εδάφους μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση, οι μεγαλύτεροι περιορισμοί στις κορυφαίες επιδόσεις όλων των παραγωγικών γαιών είναι η έλλειψη της σωστής χημείας, η οποία καθορίζει τη σωστή φυσική δομή, η οποία θα προσφέρει τότε το ιδανικό περιβάλλον για τη ζωή στην το έδαφος και, συνεπώς, αυτό που επιθυμεί ο παραγωγός να αναπτυχθεί.

Η χρήση λεπτομερούς ανάλυσης εδάφους, σε συνδυασμό με την διαθέσιμη τεχνολογία GPS, επιτρέπει τώρα τον ακριβή προσδιορισμό των πολύ συγκεκριμένων απαιτήσεων για κάθε ένα θρεπτικό συστατικό, αναλόγως της εγκατεστημένης καλλιέργειας.

Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται για ακριβή μέτρηση, χαρτογράφηση, δειγματοληψία και σωστή λίπανση για συγκεκριμένους εδαφικούς χαρακτήρες.

FarmaSense Logo 01

Γνωρίζοντας και κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε εδάφους, τα πιθανά προβλήματα μπορούν να εντοπισθούν, να δοθούν προτεραιότητες και να προταθούν οι κατάλληλες λύσεις.

Επίσης, οι επιτόπιοι έλεγχοι στον αγρό είναι ζωτικής σημασίας διότι έτσι μπορεί να διαπιστωθεί εάν όντως ο καλλιεργητής ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες ή κάνει κάτι άλλο…

 

[ad_2]

Επίσημη πηγή του άρθρου αυτού είναι η Farmacon

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ